Bestyrelse

Formand

Baby Sasquatch

Næstformand

Øl-Jeppe

Kasserer

Tøffelhelten

Ekstra-kasserer

Lille Meyer

Indkøber

Lageraben 3.0

PR-ansvarlig

Kasket Magnus

IT-ansvarlig

Silverback

Suppleant

Mr Prefire

Suppleant

Mr Green

Kritisk revisor

Promilla

Facebook DE-klubben · Fredrik Bajers Vej 7 · Lokale A4-101 · 9220 Aalborg Øst · de-klubben@de-klubben.aau.dk