Indkaldelse til Forsamling for Generaler i DE-Klubben

 

 DE-Klubben indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 4.1 - § 4.7 i DE-klubbens vedtægter, torsdag den 21. februar 2019 kl. 17:00 i DE-Klubben på Fredrik Bajers Vej 7 · Lokale A4-101 · 9220 Aalborg Ø

Forsamlingen for generaler er åben for alle medlemmer, og der vil i traditionen tro blive skænket guld fra fad under foretagendet.


Alle medlemmer er velkomne til at stille op til valg til bestyrelsen på dagen. Hvis man har spørgsmål til, hvad dette indebærer, er det bare at sende bestyrelsen en mail eller opstøve et bestyrelsesmedlem og spørge.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsordenen
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget samt godkendelse heraf
 6. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 7. Indkomne forslag
 8. Aftensmad
 9. Surprise indslag
 10. Presentation af bestyrelsesposter
 11. Valg:
  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Bestyrelsesmedlemmer
  4. Suppleant
  5. Kritisk revisor
 12. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, jf. vedtægternes § 4.4 i
DE-klubbens vedtægter, være i bestyrelsen hænde senest den 7. februar.
Forslag sendes til de-klubben@googlegroups.com.
?
Endvidere vil DE-klubbens reviderede regnskab og kommende budget blive
bekendtgjort  på mail og på DE-klubbens hjemmeside senest den 14. Februar, jf. §
7.2 i DE-klubbens vedtægter.Med venlig hilsen
DE-Klubben

 

 

============================================================================================

 

Info til GF

Nu er Forsamlingen for Generaler lige rundt om hjørnet. Derfor fremsender vi I bestyrelsen jer hermed de vedtægtsændringer, som skal foretages og de forslag til indkøb i DE-klubben vi er blevet tilsendt. Yderligere vedlægges DE-klubbens realiserede budget for 2018, samt det nye budget for 2019.

Vi glæder os til at se jer alle sammen torsdag d. 21/02-2019!

Vedtægtsændringer:

Original:

§4.7    En ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller kassereren træder tilbage, eller hvis mindst 20 medlemmer ønsker det. Indkaldelse sker senest to uger efter, at der er indgået ønske herom, og afholdelse sker senest fire uger efter indkaldelse?.

Ændring:

§4.7    En ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer, formanden eller kassereren træder tilbage, eller hvis mindst 20 medlemmer ønsker det. Indkaldelse sker senest to uger efter, at der er indgået ønske herom, og afholdelse sker senest fire uger efter indkaldelse?.

Begrundelse:

Den pågældende vedtægtsændring er foreslået på baggrund af, at både kasseren og formanden er poster, som medlemmer bliver valgt specifikt til. Derfor må frafald ved begge poster resulterer i en ekstraordinær generalforsamling.

 

Forslag til indkøb foreslået af medlemmer af DE-klubben:

Forslag: Indkøb af Nintendo Switch til brug i DE-klubben

DE-klubbens medlemmer har længe kunnet nyde godt af spilkonsoller så som Gaystation 4 og Xcocks One. For at DE-klubben stadig kan være relevant på spilfronten ser jeg det dog som en nødvendighed, at DE-klubben investerer i næste generation af spilkonsoller allerede nu: Nintendo Switch. Med titler som Pokkén Tournament (aka. Pokémon Tekken), Mario Kart, Super Smash Bros. og ikke mindst malkespillet (se Figur 1) vil en Nintendo Switch uden tvivl tiltrække en helt ny skare af medlemmer (f.eks. fra landbrugsskolen).

 

Forslag: Indkøb af Flipper-skraldespand til DE-klubben

Det har længe været et stort ønske blandt flere af DE-klubbens medlemmer at få en Flipper-skraldespand (se Figur 2) til DE-klubben. En sådan Flipper-skraldespand i høj kvalitet kan erhverves for den nette sum af 9750,00 DKK fra eksempelvis http://aquawellness.dk/de/bassin-udstyr/1530-flipper-skraldespand.html.

 

DE-klubbens realiserede budget for 2018:

Konto

Beløb

% af

Budget

52100 Tilskud fra fonde

0

-

0

52200 Tilskud til cafeen

0

0

11.000,00

52250 Medlemsskaber

8.160,00

54,4

15.000,00

52300 Salg i DE-klubben

187.573,14

79,82

235.000,00

52350 Salg automat

1.354,40

45,15

3.000,00

52400 Salg v/ex. arr. i DE-klubben

18.381,54

183,82

10.000,00

52410 Salg af diverse

0

0

6.000,00

52425 Indt. ifm. arr. for medlemmer

12.480,00

83,2

15.000,00

52430 Regulering byttepenge

87

-

0

52448 Diff. på kasseapp. Debet

-128

-

0

52450 Diff. på kasseapp. Kredit

148

-

0

52500 Koeb af oel - vand/spiritus/chips

-167.653,92

74,51

-225.000,00

52800 Koeb af diverse

-3.695,87

73,92

-5.000,00

52810 Udg. ifm. arrangementer

-6.134,69

122,69

-5.000,00

52820 Afskrivninger

-1.905,73

-

0

52900 Honorar/underholdning

0

-

0

53000 Aktivistpleje

-5.199,34

86,66

-6.000,00

53025 Kunderabat

0

-

0

53030 Medlemsrabat

-19.472,24

88,51

-22.000,00

53100 PR/facebook

-3.650,97

91,27

-4.000,00

53110 Gratis drikkevarer

-4.679,69

467,97

-1.000,00

53200 Investeringer

-5.038,91

100,78

-5.000,00

53300 Udg. ifm. arr. for medlemmer

-23.566,98

98,2

-24.000,00

53400 Husleje

0

0

-11.000,00

År til dato-resultat:

-12.942,26

99,56

-13.000,00

 

 

DE-klubbens budget for 2019:

Konto

Budget

52200 Tilskud til cafeen

11.000,00

52250 Medlemsskaber

12.000,00

52300 Salg i DE-klubben

200.000,00

52350 Salg automat

1.500,00

52400 Salg v/ex. arr. i DE-klubben

15.000,00

52410 Salg af diverse

2.500,00

52425 Indt. ifm. arr. for medlemmer

13.000,00

52430 Regulering byttepenge

0

52448 Diff. på kasseapp. Debet

0

52450 Diff. på kasseapp. Kredit

0

52500 Koeb af oel - vand/spiritus/chips

-190.000,00

52800 Koeb af diverse

-3.000,00

52810 Udg. ifm. arrangementer

-5.000,00

52820 Afskrivninger

0

52900 Honorar/underholdning

0

53000 Aktivistpleje

-6.000,00

53025 Kunderabat

0

53030 Medlemsrabat

-19.000,00

53100 PR/facebook

-4.000,00

53110 Gratis drikkevarer

-500

53200 Investeringer

-5.000,00

53300 Udg. ifm. arr. for medlemmer

-15.000,00

53400 Husleje

-11.000,00

År til dato-resultat:

-3.500,00

 

 

 

============================================================================================

 

Velkommen til DE-klubben

DE-klubben er Aalborg Universitets største, bedste og eneste torsdagsbar

Hver torsdag tilbyder vi:

 • Universitetets billigste bar
 • Gratis bordfodbold
 • Gratis pool
 • Gratis Xbox One, PS3 og Wii
 • Et stort udvalg af brætspil, venligst sponsoreret af http://www.hyggeonkel.dk !

Men DE-klubben er mere end bare en torsdagsbar

Du kan blive medlem af DE-klubben og få adgang 24/7 til vores eksklusive lokaler og unikke tilbud der blandt andet inkluderer:

 • Mulighed for at betale via dit studiekort i baren
 • 13% rabat på alle varer købt via dit studiekort
 • Universitetets billigste sodavandsautomat (som også indeholder øl)
 • Events kun for medlemmer

Du kan købe medlemskab af DE-klubben hver torsdag i baren (medbring kontanter):

 • Livtidsmedlemskab: 200 kr.
 • Medlemskab dette og næste semester: 75 kr.
 • Medlemskab dette semester: 50 kr.

Du finder DE-klubben lige her:

kort

DE-klubben er meget mere end bare den bedste torsdagsbar på Aalborg Universitet.


Facebook DE-klubben · Fredrik Bajers Vej 7 · Lokale A4-101 · 9220 Aalborg Øst · de-klubben@googlegroups.com